Frequently Asked Questions (FAQ's)

FAQs on Renewed Pedicure Spa Chairs

 •  Do I need  a discharge/drain pump?
  • If the drain pipes under the floor or on contact with the floor then you don't need to install a discharge/drain pump.
  • If the water pipes above and do not contact the floor then you will need  a discharge/drain pump.

 • What are differences among used vs refurbished vs renewed pedicure spa chairs?
  • Used pedicure spa chairs are sold as is, appearance and functionality may not be guaranteed, price is usually cheaper because less efforts and investments are put into them.  Usually sold by owners through websites like eBay.com, Craigslist.com, etc.
  • Refurbished pedicure spa chairs have been repaired, and functioning.  Using aftermarket parts or used parts. They may not look as new, but are more affordable.  You can see normal wear and tear on leather, spa base, and armrests. 
  • Renewed pedicure spa chairs look, feel, and work like new spa chairs; usually over 90% as compared to new.  Ghecu.com sells mostly renewed pedicure spa chairs. Click here to learn all the steps we take to renew our pedicure spa chairs.

   You can learn more about this topic at https://thespachairguy.com/refurbished-vs-re-newed-vs-used-spa-chairs/
 • What is Ghecu.com’s spa chair renewing process?
  • We replace all old discharge pipes with new pipes.
  • We replace all non functional parts with original manufacturer parts
  • We open the massage system to provide a deep clean, and apply mechanical oil. 
  • We sand and paint the armrests with industrial grade paint. 
  • On most chairs, we replace old leather with new acetone resistant leather.
  • Finally we run all systems over 2 hours and check for water leakage. 
    
 • How are my pedicure spa chairs delivered?
  • Pedicure spa chairs are delivered pre-assembled, with bubble wrap or foam wrap, in a box on pallet.
  • We use third party freight, we will email or text you a bill of lading regarding your delivery.  Due to heavy packages, you may need more than 1 person to help carry them in and for installation.

 • How does ghecu.com determine shipping cost?
  • Shipping cost is determined by third party freight.  Cost usually depends on distance (from Charlotte, North Carolina) and quantity. 
  • Please note: delivery to a residential address will be more expensive than to a business address. 

 • How can I be sure my spa chairs 'look new, feel new, and work like new' or buy with confidence?
  • Before we package the chair to ship out, we will send you a video of the chair. In this video we will go over the chair’s appearance and operation.  
  • We offer a 6 month warranty, we will replace any malfunctioning parts with no cost to you.  Note: labor is not included in our warranty.
    
 • What does 6 month warranty cover and not cover?
  • Warranty covers massage system, the most important part
  • Warranty does not cover normal wear and tear, accidents during use or during transportation.  
  • Warranty doesn't cover remote control due to accidentally dropped by customers. 
  • Warranty is voided when clients make any modification to the pedicure spa chairs and change of ownership.

 • How long will it take for my chairs to arrive?
  • Depending on order volume, chairs may take up to 14 days before packaging to ship out.

 • Can I choose another leather color and style with ghecu.com's chairs?
  • Yes, but there will be an extra upgrade fee depending on leather options.

 • Can I upgrade the listed spa chairs?
  • Yes, we can upgrade your chairs within 48 hours after you placed the order ONLY.

 • What kind of upgrades do Ghecu.com offer?
  • When you order with us you could request Ghecu.com to install upgrades like discharge pump, autofill system, new leather upholstery, and magnet jet system.  

 • Why do I have to make a deposit and how much?
  • A 25% deposit non-refundable is required to reserve the spa chairs.  The 75% will be collected before shipping.

 • If I don't like the pedicure spa chairs I received can I return them?
  • Most clients love our products, but if you are not satisfied you can return them within 10 days with a 25% restocking fee plus delivery fee.
    
 • How will my spa chairs be delivered?
  • Pedicure spa chairs are delivered pre-assembled -- armrests, seat, base, and massage system are installed and packaged in 1 big box. Customers only need to install water pipes.  So it’s plug and play.
     
 • How do I track my order?
  • You can text or call us at (704) 490-3934 if you have any questions concerning your order. We will text you and send you video water testing and massage testing when we finish the chairs. After you confirm everything is okay, we will schedule truck pickup. We also send you video truck loading your order and truck company info, tracking numbers as well. 

 • What happens if I receive a damaged box or damaged spa chairs?
  • We packed the chairs very carefully. We will send you a video of the packages and at loading. You will need to check the packages for any sign of damage before signing! If any damages occur please call us before signing or don’t accept the package. We will not be responsible for damages during transportation by the third party freight company but we will help you file a claim with pictures and information you provide.  

 • Is there any discount or promotion?
  • We don’t do any discount or promotion for the refurbished chairs. The price we listed is the lowest that we can sell already.  The more quantity you order, the cheaper the shipping cost per chair.  

 • Do you take the old chairs when you deliver renewed spa chairs?
  • We do not take back your chairs.  Delivery is provided by third party freight.

 • Do you have a trade in program?
  • We do not have a trade in program for our renewed spa chairs. But our affiliate partner LUX SPA has a trade in program with their new chair pedicure spa chairs. Please visit www.luxspachairs.com to see more information.  
~~~
Translate - Dịch
Câu hỏi thường gặp về ghế 
 • Ghế có cần gắn bơm không?
   •  Nếu ống nước của bạn nằm dưới mặt đất hoặc trên nền nhà thì không cần phải gắng bơm xả nước.
   • Nếu ống nước của bạn nằm trên tường cao hơn nền nhà thì bạn cần phải gắng bơm xả nước. Giá cho một bơm xả nước là $135 và chúng tôi sẽ miễn phí lắp đặt nếu mua kèm theo ghế.
  • Sự khác nhau giữa ghế cũ, ghế được sửa lại và ghế tân trang?
   • Ghế cũ là ghế đã qua sử dụng và được bán lại theo đúng hiện trạng mà ghế có, không qua bất kỳ sửa chữa hay bảo hành nào, giá cả luôn rẻ hơn và được rao bán trên các trang mạng như eBays.com, Craigslist.com, v.v.
   • Ghế được sửa lại là ghế cũ đã qua sử dụng, được sửa lại mọi thứ để đảm bảo hoạt động bình thường, các phần của ghế được thay thế bằng những thiết bị đã qua sử dụng nhưng còn hoạt động tốt 60-70%.  Ghế có thể nhìn không mới lắm, nhưng giá cả phải chăng. Bạn có thể nhìn thấy một số vết xước hoặc trầy nhỏ trên da, bồn, hay tay ghế nhưng không đáng kể.  
   • Ghế tân trang là ghế mà chúng ta nhìn, ngồi lên cảm nhận, và hoạt động tốt 90% như ghế mới. Ghecu.com đa số bán ghế đã tân trang như mới. Nhấp vào link phía dưới để biết nhiều hơn cách chúng tôi tân trang ghế.

    Bạn có thể tìm hiểu tại đây: https://thespachairguy.com/refurbished-vs-re-newed-vs-used-spa-chairs/

  • Quy trình tân trang ghế gồm những gì?
   • Chúng tôi thay thế tất cả các ống xả cũ bằng ống mới.
   • Thay thế những bộ phận bị hư hỏng 
   • Chúng tôi mở bộ phận mát xa để lau chùi và vô dầu mỡ.
   • Chúng tôi sơn lại tay ghế nhu moimới .
   • Đa số các ghế được chúng tôi thay da mới, tốt và chống acetone.
   • Cuối cùng chúng tôi chạy tất cả các hệ thống, cho ghế hoạt động liên tục trong 2 tiếng và kiểm tra ống nước rò rỉ.  

  • Ghế được vận chuyển như thế nào?
   • Ghế được lắp ráp nguyên cái hoàn thiện trước khi vận chuyển, được bọc xốp và ni-lông xung quanh thùng hàng, mỗi thùng 1 ghế và được đặt trên pallet
   • Chúng tôi hợp tác với công ty vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử hoặc nhắn tin cho bạn về vận đơn, thông tin vận chuyển đơn hàng của bạn. Bởi vì thùng hàng lớn và nặng nên bạn có thể cần thêm người để giúp bạn mang thùng hàng vào và lắp đặt. 

  • Làm thế nào để ghecu.com xác định chi phí vận chuyển?
   • Chi phí vận chuyển được xác định bởi vận chuyển hàng hóa của bên thứ ba. Chi phí thường phụ thuộc vào khoảng cách (từ Charlotte, Bắc Carolina) và số lượng.
   • Xin lưu ý: giao hàng đến địa chỉ cư trú (nhà) sẽ đắt hơn địa chỉ doanh nghiệp (tiệm).

  • Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng ghế “nhìn mới, cảm thấy mới, và hoạt động như mới" hay tin tưởng để mua? 
   • Trước khi chúng tôi đóng hàng chúng tôi sẽ gửi video quay ghế cho bạn. Trong video chúng tôi sẽ quay tổng quát ghế và cách thức hoạt động. 
   • Chúng tôi bảo hành 6 tháng cho bộ phận mát xa, chúng tôi sẽ thay thế nếu bị hư hỏng mà không tính phí, nhưng khách hàng phải gửi lại cho chúng tôi bộ phận bị hư hỏng. Lưu ý: không bao gồm phí lắp đặt trong bảo hành. 

  • 6 tháng bảo hành bao gồm những gì và không bao gồm những gì?
   • Chúng tôi chỉ bảo hành phần điện, đó là bộ phận mát xa, bộ phận quan trọng nhất.
   • Bảo hành sẽ có hiệu lực từ ngày khách hàng nhận được ghế. 
   • Bảo hành không bao gồm những hư hại thông thường trong khi sử dụng hay vận chuyển.  
   • Bảo hành không bao gồm bấm điều khiển nếu khách hàng làm rớt. 
   • Bảo hành sẽ vô hiệu hoá nếu khách hàng bán lại ghế cho chủ sở hữu khác hay thay đổi quyền sở hữu.

  • Bao lâu thì ghế sẽ được chuyển đến? 
   • Tùy thuộc vào khối lượng đặt hàng, ghế có thể mất tới 14 ngày trước khi đóng thùng để xuất xưởng.

  • Tôi có thể đổi màu da hay kiểu da được không?
   •  Được chứ, nhưng bạn phải trả thêm tiền để chúng tôi đặt may mẫu da và màu da bạn muốn.

  • Tôi có thể đổi mẫu ghế đã chọn không?
   • Được, nhưng bạn có duy nhất 48 tiếng kể từ khi đặt cọc để đổi mẫu ghế bạn muốn mua.

  • Ghecu.com có những nâng cấp nào cho ghế?
   • Chúng tôi có nâng cấp ghế như gắng thêm bơm xả nước, hệ thống tắt nước tự động, bọc da mới, và hệ thống xoáy nước bằng nam châm, với chi phí riêng cho từng phần.

  • Tại sao tôi phải đặt cọc và phải đặt cọc bao nhiêu?
   • Theo quy định của công ty thì bạn phải đặt cọc không hoàn lại ít nhất 25% số tiền của tổng đơn hàng, 75% số tiền còn lại bạn phải trả hết trước khi chúng tôi gửi hàng ra.

  • Nếu tôi không thích ghế, tôi có thể trả không?
   • Hầu hết khách hàng của chúng tôi đều thích và hài lòng khi nhận được ghế, nhưng nếu bạn không hài lòng bạn có thể trả lại trong vòng 10 ngày và bạn phải chịu 25% tiền trả hàng cũng như tiền vận chuyển. Bạn phải đóng hàng lại vào thùng như cũ trước khi trả hàng.

  •  Ghế của tôi sẽ được vận chuyển như thế nào?
   • Ghế sẽ được lắp ráp sẵn các phần của ghế vào nhau --tay, lưng, ghế, bồn và hệ thống mát xa đều được lắp chung và đóng vào 1 thùng lớn. Khách hàng chỉ cần lắp ống nước vào là có thể sử dụng. 
     
  • Làm cách nào để tôi theo dõi đơn hàng của tôi?
   • Bạn có thể gọi hoặc nhắn tin tới số (704) 490-3934 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn hàng của bạn. Chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn và gửi bạn video chúng tôi quay lại quá trình kiểm tra và chạy thử hệ thống mát xa và đánh nước khi chúng tôi hoàn thiện ghế. Sau khi bạn xem video và xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, chúng tôi sẽ lên lịch với công ty vận chuyển để gửi hàng ra. Chúng tôi cũng sẽ quay video và gửi bạn quá trình chúng tôi đóng hàng, cho hàng bên xe tải, thông tin xe tải, và số theo dõi cho lô hàng. 

  • Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được thùng hàng bị hư hỏng hoặc ghế spa bị hư hỏng?
   • Chúng tôi đóng ghế rất cẩn thận. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một video về hiện trạng của các thùng hàng và lúc cho hàng lên xe tải. Bạn sẽ cần kiểm tra các thùng xem có dấu hiệu hư hỏng nào không trước khi ký! Nếu có thiệt hại xảy ra, vui lòng gọi cho chúng tôi và mở thùng hàng kiểm tra sản phẩm trước khi ký. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại trong quá trình vận chuyển của công ty vận tải hàng hóa bên thứ ba nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn gửi khiếu nại với hình ảnh và thông tin bạn cung cấp.  

  • Có chương trình giảm giá hay khuyến mãi nào không?
   • Chúng tôi không có bất cứ chương trình giảm giá hay khuyến mãi nào cho ghế tân trang. Giá mà chúng tôi đưa ra trên trang web là giá thấp nhất chúng tôi có thể bán cho bạn. Nhưng nếu bạn mua càng nhiều ghế thì tiền vận chuyển cho mỗi ghế sẽ rẻ hơn.  

  • Bạn có lấy ghế cũ đi khi giao ghế tân trang không?
   • Chúng tôi không lấy ghế cũ của bạn đi. Hàng được vận chuyển bằng công ty vận tải thứ ba.

  • Bạn có chương trình đổi ghế không?
   • Chúng tôi không có chương trình đổi ghế cũ lấy ghế cũ. Nhưng công ty liên kết LUX SPA có chương trình đổi cũ lấy mới. Vào trang web www.luxspachairs.com để xem thêm thông tin chi tiết.